Svensk köttindustri

Sverige är ett land som har bland de bästa djurskyddslagarna, men ändå avslöjas ständigt nya missförhållanden. Man förfasas, slutar kanske äta kött en tid men sedan glömmer många bort vad man sett och hört.

Att äta kött har blivit normaliserat i samhället och många glömmer lätt bort att det är kännande varelser och ett enormt lidande som ligger bakom när man ser "kött" på menyn.

Självklart är det allra bästa att undvika att äta kött och andra animaliska livsmedel, men känner man att man inte klarar sig helt utan kött så bör man tänka på var köttet kommer från så man inte stödjer den del av industrin som har de sämsta förhållanden, vilket exempelvis gäller det kött som serveras på de flesta restauranger.

Nedan får du en sammanfattning av hur grisar, kycklingar och kor har det i den svenska köttindustrin. De utländska djuren har det generellt sett ännu sämre.

Grisar

Det finns fem gånger så många grisar som hästar i Sverige, men man ser dem inte ute. Det beror på att 99 % av alla svenska grisar aldrig får komma ut

Skillnaden mellan svenska grisar inom konventionell uppfödning och ekologisk uppfödning kan du läsa om hos Jordbruksverket och på krav.se.

Huvuddelen av svenska grisar föds upp inomhus i trånga boxar, där tio grisar, som väger runt hundra kilo, kan trängas i en box på nio kvadratmeter. De aktiva, nyfikna, kloka och känsliga grisarna har ingen möjlighet att böka eller rulla sig i lera. Sysslolöshet, trängsel och konkurrens leder till att grisarna stressas. Hälften av alla grisar har början till magsår när de slaktas och tolv procent har fullt utvecklade magsår. Många grisar utvecklar också beteendestörningar och försöker bita av varandra svansarna. På slakteriet hissas grisarna ner i koldioxid som gör dem medvetslösa, men först efter att de har kämpat för sitt liv i 10-20 sekunder i den smärtsamma och ångestframkallande gasen. Läs mer om grisarnas liv och om dokumentation som gjorts om 100 svenska grisfarmar på ettlivsomgris.se. Jag vill poängtera att även det verkar som att svenska grisar inte har så bra liv så är det ändå stor skillnad mot de utländska djuren så om du köper kött/äter ute på restaurang är det mycket viktigt att alltid välja svenskt, helst även ekologisk såklart.

Kycklingar

Kycklingars liv innebär ett stort lidande från kläckning till slakt. De kycklingar som föds upp för att bli kött har avlats till att växa enormt snabbt, och när de slaktas sväger de redan nästan två kilo trots att de bara är fem veckor gamla.15 procent av svenska kycklingar- 12 miljoner kycklingar, har mycket ont i benen och svårt att gå på grund av sina stora kroppar. Kycklingarna föds upp i stora anläggningar med 20 000 – 120 000 individer på samma golv. Det är långt från de naturliga små flockar som fåglarna skulle skapat i ett fritt liv.

Ungefär 80 miljoner kycklingar dödas i Sverige varje år. När det är dags för slakt körs en maskin in, sopar upp kycklingarna på ett band med sina jättearmar, packar dem i lådor som körs till slakteriet. Många kycklingar bryter vid dessa tillfällen benen och många dör på vägen till slakthuset. Inför slakt hängs de antingen upp vid fullt medvetande upp och ner i krokar och förs genom ett strömförande vattenbad, eller också körs de in i koldioxid som gör att de tappar medvetandet. Därefter får de halsen avskuren. Läs mer om kycklingarnas liv hos Djurens rätt.

Mjölkkor

Mjölkkornas kalvar tas från kon direkt efter födseln för att tillbringa sina första veckor i livet ensamma i en box på en dryg kvadratmeter. För hankalvar gäller inte regeln om utevistelse. De föds upp under 1,5 år inomhus, sedan går de till slakt.

En genomsnittlig ko i mjölkindustrin tillbringar mer än 90 procent av sitt liv inomhus. Närmare hälften av korna står dessutom fastbundna under större delen av den tiden och har inte möjlighet att röra sig. De får växla mellan att stå och att ligga på det hårda betonggolvet, dag efter dag. De utfodras med foder som gör dem sjuka (för högt energiinnehåll) och har inga möjligheter till ett naturligt flockliv. På grund av den onaturliga och höga mjölkproduktionen drabbas var femte ko av juverinflammation, en smärtsam åkomma som kan leda till antibiotikabehandling och utveckling av resistenta bakteriestammar. Större delen av allt nötkött som säljs kommer från mjölkkoindustrin.

Läs mer om kor på krav-märkta gårdar här. På Djurens rätts hemsida finns en mycket informativ rapport om mjölkkor och deras liv. Läs rapporten här. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.

Äggindustrin

"Efter födsel sorteras alla hankycklingar inom äggkläckningsindustrin bort och mals ner i en stor köttkvarn, s.k. maceration, eller slängs i soporna. Alla äggsorter i Sverige kommer från denna produktion."

När kycklingarna är yngre än 72 timmar får de transporteras ett helt dygn utan mat och vatten, längre än något annat djur i Sverige. I det vilda skulle de nykläckta kycklingarna spendera dygnet runt de första åtta veckorna i sällskap med hönan, sova i trygghet under hennes vingar och ge ifrån sig sitt speciella övergiven hetspip om de kom bort ifrån henne. I kläckningsmaskinerna
hörs kycklingarnas pip, men ingen höna kommer.

Den moderna äggindustrin har påverkat hönornas biologi, genom avel och ljusprogram, så att de värper året om. Det här är helt onaturligt och sliter hårt på hönan. Hon får kalkbrist av att producera så många äggskal, vilket leder till benskörhet. Många hönor bryter ben och vingar, både under livstiden och vid infångning och transport till slakteri.

I de frigående systemen hålls grupper på flera tusen individer tillsammans, vilket medför en social stress för hönorna och ökad konkurrens som leder till rädsla. Gödsel som ansamlas och ligger kvar i upp till ett år ger höga ammoniakhalter. Den dåliga och dammiga uften i ett hönsstall gör ont att andas även för den som bara är där en kort stund.

Ekologiska hönor får vara ute under sommaren, minst en tredjedel av livet enligt reglerna, och de äter ekologiskt foder. De slaktas på speciella kravmärkta slakterier med en aning mer omtanke om djuren men slakten går i övrigt till på samma sätt som för de andra hönsen. Läs mer hos Djurens rätt. Läs mer hos Krav om ägg.För allmänna bestämmelser se Jordbruksverkets hemsida om fjäderfän.

Kalkoner

Nedan visas bild från Ingelsta kalkonuppfödning, där Djurrättsalliansen avslöjade riktigt dåliga förhållanden i Maj 2013. Läs mer om Ingelsta kalkon.

"Många av djuren får skador på fötter och ben av det fuktiga, gödselbelagda golvet. Bilderna visar också att många har sår på kroppen och det finns ingenstans för dem att dra sig undan. "

Läs mer om den svenska köttindustrin:

Läs mer om Fisk hos Krav.se. Läs om får och getter hos Jordbruksverket.

    ravpals

    djurcitat

    Visste du att:

    kyckling gris hona aggag