Djurförsök

Många av de försök som görs idag är plågsamma och medför ett stort lidande för djuren, vilket är oacceptabelt. Lidandet begränsas dock inte till själva försöket. Försöksdjurens livsmiljöer är i regel torftiga, med trånga utrymmen och brist på stimulans. Läs mer om djurförsök hos Djurens rätt.

Djurförsök.info hittar du mer information om djurförsök i Sverige.

Nya regler inom EU

I september 2010 fick EU en ny lagstiftning om djurförsök. En stor förbättring jämfört med tidigare är att hela lagstiftningen genomsyras av tanken att djurförsök så långt som möjligt ska ersättas och att lidandet ska begränsas. Den 1 januari 2013 träder ny lagstiftning i kraft i Sverige.

EUs nya direktiv om djurförsök är bra på många sätt, bl.a. eftersom grundtanken är att djurförsök ska begränsas och lidandet minskas. Men direktivet innebär också att länderna hindras från att införa egna lagar och regler som är hårdare än de i EU-direktivet.

Direktivet innebär att regelverket för djurförsök skärps i flera EU-länder, men innebär inga större förändringar i Sverige och ett flertal andra länder. Plågsamma djurförsök tillåts fortfarande och restriktionerna är få.

Det positiva är dock att EU direktivet genomsyras av principen att djurförsök ska ersättas när det är möjligt och att både antalet djur i försök och lidandet ska begränsas. Om det kommer att innebära några förändringar i praktiken återstår att se.

Läs mer hos Forska utan djursök.

 

djurforsok