Gifter i kött

Mat från växtriket innehåller mindre tungmetaller och miljögifter än mat från djurriket. Exempel på dessa ämnen är kadmium, kvicksilver, DDT, PCB och dioxin. Att vegetabilier innehåller mindre gifter än animalier beror på att gifter anrikas ju längre upp i näringskedjan de kommer, s k biomagnifikation. Läs mer på Greenoption.org.

Utomlands ges kycklingar och andra djur ofta mat i form av giftiga avfallsrester av olika slag och detta är ännu en anledning till att inte äta utländskt kött. Det är mycket få kontroller som görs av kött utomlands och dessa djur får även mycket antibiotika och andra mediciner som är farliga för människor.

Enligt en rapport har narasin upptäckts i svenskt kycklingkött. Narasin är ett antibiotika som är mycket giftigt och ett par milligram räcker för att döda en häst.På det hårda sätt som slaktkycklingar föds upp i dag måste de få läkemedel för att klara sig. Det är obligatoriskt för EU-länderna att testa kycklingköttet för läkemedelsrester, men trots det görs nästan inga kontroller alls. Läs mer om gifterna i kycklingköttet.

Mer gift i kött än Östersjöfisk

Vi varnas för fet Östersjöfisk. Men det finns fler miljögifter i ägg, mjölk och kött. Detta visar Livsmedelsverkets rapporter, vilket de talar tyst om. Läs mer.

Kost & Klimatet

För att rädda världen från hunger, bränslebrist och klimatförändringens värsta konsekvenser krävs ett globalt skifte till vegandiet. Västvärldens förkärlek till kött och mejeriprodukter är ohållbar då världens befolkning växer mot berkäknade 9,1 miljarder år 2050. Det skriver FN:s internationella panel för hållbar resursanvändning, UNEP, i den nya rapporten "Assessing the Environmental Impacts of Consumption and Production - Priority Products and Materials". Läs mer på Miljöaktuellt

Nötkött orsakar ungefär 50 ggr så stora växthusgasutsläpp per energienhet som bönor eller spannmål. Se bild till höger som ger en tydlig bild av skillnader i växhusgasutsläpp från olika livsmedel. Läs mer hos Ecologistas.

 


  •  

 

grisarkor